FANDOM


Trần Anh Sơn là một thí sinh ở Ai là triệu phú và thí sinh thứ 47 vào năm 2018 để chơi trong ghế nóng của chương trình. Anh đã trả lời sai ở câu số 7 và ra về với 2.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Trần Anh Sơn Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một câu chuyện cổ tích trong Truyện cổ Grimm?
• A: Chú mèo đi hia • B: Chú mèo đi giầy
• C: Chú mèo đi dép • D: Chú mèo đi ủng
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào còn thiếu trong câu thành ngữ: "Cầm cân nảy ..."?
• A: Mực • B: Nghiên
• C: Thước • D: Bút
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là cơ sở để các nhà khoa học nghiên cứu tìm hiểu về lịch sử sự sống?
• A: Hóa thân • B: Hóa kiếp
• C: Hóa mã • D: Hóa thạch
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Trong truyện ngụ ngôn "Trí khôn của ta đây", nhân vật nào sau đây thể hiện trí khôn với các con vật?
• A: Anh nông dân • B: Anh bác sĩ
• C: Anh tiến sĩ • D: Anh kĩ sư
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên tiếng Việt của một vị thần trong Thần thoại Hy Lạp?
• A: Thần Bớt • B: Thần Vớt
• C: Thần Nhớt • D: Thần Dớt
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "Xin ý kiến khán giả trường quay" và "Hỏi tổ tư vấn ở trường quay"
Thác Ba Tầng là tên gọi khác của ngọn thác nào thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng?
• A: Thác Gougah • B: Thác Đatanla
• C: Thác Pongour • D: Thác Cửa Thần
Kết quả thăm dò: A: 0% • B: 44% • C: 28% • D: 28%;
Kết quả của tổ tư vấn: C, D, C
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "Gọi điện thoại cho người thân" và "50:50"
Người nước nào đã sáng lập Thế vận hội Olympic hiện đại vào cuối thế kỉ XIX?
• A: Hoa Kỳ • B: Anh
• C: Hy Lạp • D: Pháp
Gọi điện thoại cho: Nguyễn Lê Anh
Tiền vị
Lê Hoàng Nam
Thí sinh năm 2018
Trần Anh Sơn
Kế vị
Ngô Thu Hương
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.