FANDOM


Trần Hồng Thái là giảng viên tại Đại học Công nghệ Thông tin - Truyền thông Thái Nguyên, là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Anh đã dừng cuộc chơi ở câu số 9 và ra về với 10.000.000 đồng.

Bấm bàn phím nhanh Sửa đổi

Câu hỏi sắp xếp
Sắp xếp các cụm từ sau thành câu mở đầu bài hát "Mùa xuân đầu tiên" của nhạc sĩ Văn Cao.
• A: Rồi • B: Mùa xuân
• C: Dặt dìu • D: Theo én về
Thứ tự đúng sẽ là:
A: Rồi
C: Dặt dìu
B: Mùa xuân
D: Theo én về

Kết quả là 2 người trả lời đúng. Trần Hồng Thái ở 7 giây 87 là người đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất.

Tiến trình chơi của Trần Hồng Thái Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu không phải là một từ láy?
• A: Nhay nháy • B: Lóng lánh
• C: Vun vút • D: Bẻ gãy
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào còn thiếu trong câu sau: "Chớp đông nhay nháy/ Gà gáy thì ..."?
• A: Sáng • B: Trưa
• C: Mưa • D: Xế
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một kiểu tóc?
• A: Tóc hoa nắng • B: Tóc hoa râm
• C: Tóc hoa cải • D: Tóc hoa sen
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào còn thiếu trong câu nói sau: "... còn chẳng ăn ai. Nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre"?
• A: Chuông khánh • B: Kim cương
• C: Ngọc quý • D: Vàng thau
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên của một loài cá?
• A: Ghi • B: Viết
• C: Vẽ • D: Chép
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Tư vấn tại chỗ"
Dòng sông nào xuất hiện trong những lời bài hát "Tình ca Tây Bắc"?
• A: Sông Đà • B: Sông Nậm Rốm
• C: Sông Mã • D: Sông Nậm Na
Kết quả của tổ tư vấn: C, C, C
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân"
Bibimbap - là một món ẩm thực gì của Hàn Quốc?
• A: Bánh • B:
• C: Cháo • D: Cơm
Gọi điện thoại cho: Đỗ Năng Thắng
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay" và "50:50"
Phim "Quyên" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nào?
• A: Nguyễn Văn Thọ • B: Nguyễn Đình Thi
• C: Nguyễn Nhật Ánh • D: Nguyễn Quang Vinh
Kết quả thăm dò: A: 46% • B: 4% • C: 42% • D: 8%
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Hết quyền trợ giúp, sau đó dừng cuộc chơi
"Hò ba lí" là lối hát dân gian phổ biến ở tỉnh thành nào?
• A: Quảng Nam • B: Bình Định
• C: Thanh Hóa • D: Phú Yên

Hình ảnh Sửa đổi

TranHongThai-2

Hình ảnh khác của Trần Hồng Thái

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.