Wiki Ai là triệu phú
Advertisement

Trần Kim Liên là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Bác đã dừng cuộc chơi ở câu số 8 và ra về với 6.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Trần Kim Liên[]

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Chú Tễu được coi là linh hồn của loại hình nghệ thuật nào?
• A: Ảo thuật • B: Rối nước
• C: Múa bụng • D: Múa lửa
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Trò chơi nào được nhắc đến đầu tiên trong bài hát "Hổng dám đâu"?
• A: Nhảy dây • B: Đá cầu
• C: Trốn tìm • D: Đá bóng
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
Loài vật nào sau đây không có nọc độc?
• A: Bọ cạp • B: Trăn
• C: Cá nóc • D: Rắn hổ mang
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Theo cách gọi dân gian, "tháng Ngâu" là tháng mấy âm lịch trong năm?
• A: Tháng ba • B: Tháng năm
• C: Tháng bảy • D: Tháng chín
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Hành động nào được nói tới trong câu ca dao: "Con cò mà đi ăn đêm. Đậu phải cành mềm, ... xuống ao"?
• A: Bổ nhào • B: Lộn nhào
• C: Lộn cổ • D: Rơi tõm
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên con vật đầu tiên được nhân bản vô tính?
• A: Lợn Millie • B: Cừu Dolly
• C: Mèo CC • D: Hươu Dewey
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "Gọi điện thoại cho người thân" và "Hỏi ý kiến những nhà thông thái"
Sao Hôm, Sao Mai là tên gọi khác của hành tinh nào?
• A: Sao Kim • B: Sao Thủy
• C: Sao Mộc • D: Sao Thổ
Gọi điện thoại cho: Đỗ Anh Cúc;
Các nhà thông thái (Nguyễn Như Mai và Hoàng Minh Trí) trợ giúp: A
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến bạn đồng hành", sau đó dừng cuộc chơi
"Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng" là câu thơ Kiều nhớ đến ai?
• A: Kim Trọng • B: Thúc Sinh
• C: Từ Hải • D: Mã Giám Sinh
Bạn đồng hành: Nguyễn Trần Kiều Linh
Trước
Trần Minh Hoàng
Thí sinh năm 2020
Trần Kim Liên
Kế tiếp
Nguyễn Anh Tuấn
Advertisement