FANDOM


Trần Mạnh Cương là kiểm toán viên, là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Anh đã trả lời sai ở câu số 10 và ra về với 2.000.000 đồng.

Bấm bàn phím nhanh Sửa đổi

Câu hỏi sắp xếp
Sắp xếp các cụm từ sau thành câu mở đầu bài hát "Hương ngọc lan".
• A: Nơi anh hẹn • B: Góc phố
• C: Cành ngọc lan • D: Xòa bóng mát
Thứ tự đúng sẽ là:
B: Góc phố
A: Nơi anh hẹn
C: Cành ngọc lan
D: Xòa bóng mát

Kết quả là 5 người trả lời đúng. Trần Mạnh Cương ở 3 giây 98 là người đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất.

Tiến trình chơi của Trần Mạnh Cương Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Người ta thường nói: "Nhất nghệ tinh, nhất thân ..." gì?
• A: Quen • B: Vinh
• C: Thuộc • D: Cận
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Robocon là cuộc thi trong lĩnh vực nào?
• A: Ẩm thực • B: Thời trang
• C: Âm nhạc • D: Chế tạo robot
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào còn thiếu trong câu hát dân ca sau: "Ăn cơm bằng ... đi cấy sáng trăng"?
• A: Thìa • B: Đũa
• C: Đèn • D: Bát
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là một động từ?
• A: Mai • B: Lan
• C: Đào • D: Hồng
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Có câu: "Đàn kêu tích tịch tình tang. Ai mang công chúa dưới ... trở về"?
• A: Bar club • B: Khu sinh thái
• C: Kí túc xá • D: Hang
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Di sản quốc gia Làng đá mĩ nghệ Non Nước nằm ở đâu?
• A: Đà Nẵng • B: Bình Thuận
• C: Hải Dương • D: Ninh Bình
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân"
Diễn viên nào vào vai Duyên trong phim "Bao giờ cho đến tháng Mười"?
• A: Lê Khanh • B: Lê Vy
• C: Lê Vân • D: Lê Mai
Gọi điện thoại cho: Lê Việt Anh
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
Những câu: "Ba thu gánh vác sơn hà. Một là báo phục, hai là bá vương" trong tác phẩm "Đại Nam quốc sử diễn ca" nói về ai?
• A: Đinh Tiên Hoàng • B: Hai Bà Trưng
• C: Mai Hắc Đế • D: Triệu Thị Trinh
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Tư vấn tại chỗ"
Giải cầu lông thế giới 2014 được tổ chức tại quốc gia nào?
• A: Đan Mạch • B: Thụy Điển
• C: Nhật Bản • D: Hàn Quốc
Kết quả của tổ tư vấn: A, A, A
Câu số 10/15 (22.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay"
Cảnh hồ nào được miêu tả trong nhạc phẩm "Hồ trên núi" của nhạc sĩ Phó Đức Phương?
• A: Hồ Thác Bà • B: Hồ Cấm Sơn
• C: Hồ Ba Bể • D: Hồ Thang Hen
Kết quả thăm dò: A: 9% • B: 16% • C: 74% • D: 1%
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.