FANDOM


Trần Ngọc Phương Khanh là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Chị đã dừng cuộc chơi ở câu số 10 và ra về với 14.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Trần Ngọc Phương Khanh Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Theo phương ngữ miền Tây Nam Bộ, "tía" có nghĩa là gì?
• A: Cha • B: Bạn
• C: Người yêu • D: Bồ
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Trong truyện cổ tích "Cô bé quàng khăn đỏ", con vật nào đã giả làm bà của cô bé?
• A: Hổ • B: Sói
• C: Sư tử • D: Cáo
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loại cua?
• A: Hoàng thái hậu • B: Ái phi
• C: Cung nữ • D: Hoàng đế
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một thắng cảnh ở Nha Trang?
• A: Hòn Chồng • B: Hòn Ông
• C: Hòn Cháu • D: Hòn Người yêu
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên viết tắt tiếng Anh của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc?
• A: UNESCO • B: CIA
• C: WTO • D: UEFA
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Xin ý kiến khán giả trường quay"
Không có loại mỏ nào sau đây?
• A: Than • B: Sulphur
• C: Muối • D: Đường
Kết quả thăm dò: A: 0% • B: 12% • C: 0% • D: 88%
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
Iran là thủ phủ của saffron, cung cấp hơn 90% lượng saffron xuất khẩu trên toàn thế giới. Saffron là gì?
• A: Vải thô • B: Nhụy hoa nghệ tây
• C: Trái cây • D: Rau thơm
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào sau đây trong tiếng Việt có yếu tố ngoại lai?
• A: Con tem • B: Hồ dán
• C: Giấy mời • D: Thư tay
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi tổ tư vấn ở trường quay"
Nhà văn Trung Quốc nào được trao giải Nobel Văn học?
• A: Lâm Ngữ Đường • B: Lỗ Tấn
• C: Mạc Ngôn • D: Tào Tuyết Cần
Kết quả của tổ tư vấn: C, C, C
Câu số 10/15 (22.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân", sau đó dừng cuộc chơi
Thành Lục Niên, núi Thiên Nhẫn là những địa danh lịch sử thời Lê Lợi chống quân xâm lược nhà Minh hiện nay nằm ở tỉnh thành nào?
• A: Thanh Hóa • B: Nghệ An
• C: Hà Tĩnh • D: Quảng Bình
Gọi điện thoại cho: Phượng Thư


Thông tin cơ sở Sửa đổi

  • Sau câu số 5, MC Phan Đăng đã đọc nhầm thành Trần Phương Ngọc, một thí sinh đã xuất hiện trong chương trình vào ngày 24 tháng 7, 2018 và 31 tháng 7, 2018.
Tiền vị
Trần Mạnh Trung
Thí sinh năm 2019
Trần Ngọc Phương Khanh
Kế vị
Hà Huy Hoàng Quân
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.