Wiki Ai là triệu phú
Advertisement

Trần Phương Dung là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Chị đã trả lời sai ở câu số 8 và ra về với 2.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Trần Phương Dung[]

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là cụm từ chỉ người có trang phục cầu kì, chỉn chu?
• A: Quần manh áo vải • B: Quần nâu áo vải
• C: Quần rộng áo dài • D: Quần là áo lượt
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Màu nào kết hợp với màu vàng ra màu cam?
• A: Xanh lá • B: Xanh nước biển
• C: Đỏ • D: Tím
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào còn thiếu trong câu: "Giặc bên Ngô không bằng ... bên chồng"?
• A: Ông chú • B: Bà thím
• C: Ông cậu • D: Bà cô
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Người ta có thể sản xuất miến từ loại củ nào sau đây?
• A: Gừng • B: Dong
• C: Nghệ • D: Sả
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Câu nào sau đây khác nghĩa với các câu còn lại?
• A: Thắt lưng buộc bụng • B: Ăn cần ở kiệm
• C: Rán sành ra mỡ • D: Bán trời không văn tự
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Hoa quỳnh thuộc họ nào?
• A: Họ xương rồng • B: Họ hành
• C: Họ đậu • D: Họ dâu tằm
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "50:50" và "Xin ý kiến khán giả trường quay"
Howard Gardner là tác giả của thuyết nào?
• A: Tương đối • B: Vạn vật hấp dẫn
• C: Chọn lọc tự nhiên • D: Trí thông minh đa dạng
Kết quả thăm dò: C: 12% • D: 88%
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân"
Bài hát "Nhịp cầu nối những bờ vui" là sáng tác của nhạc si nào trong dòng nhạc cách mạng Việt Nam?
• A: Hoàng Vân • B: Thuận Yến
• C: Văn An • D: Văn Dung
Gọi điện thoại cho: Trần Quốc Việt
Trước
Trần Xuân Dũng
Thí sinh năm 2020
Trần Phương Dung
Kế tiếp
Nguyễn Tiến Út
Advertisement