FANDOM


Trần Thành Nam là một giám khảo của chương trình Siêu trí tuệ, hiện đang làm việc tại Đại học Quốc gia Hà Nội, là một trong hai chuyên gia của sự trợ giúp Xin ý kiến của những nhà thông thái vào các ngày 5 tháng 5, 2020; 26 tháng 5, 2020; 16 tháng 6, 2020; 23 tháng 6, 2020.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.