Wiki Ai là triệu phú
Advertisement

Trần Thông Quế là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Bác đã trả lời sai ở câu số 7 và ra về với 2.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Trần Thông Quế[]

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là từ còn thiếu trong câu "Dễ như trở ..."?
• A: Mình • B: Tính
• C: Bàn tay • D: Bàn chân
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Loài cá nào có độc?
• A: Cá heo • B: Cá nóc
• C: Cá thu • D: Cá voi
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là từ không đồng nghĩa với các từ còn lại?
• A: Ngay thẳng • B: Thẳng tính
• C: Thẳng thắn • D: Thẳng tiến
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào còn là tên một vật dụng sinh hoạt trong gia đình?
• A: • B: Vạc
• C: Sáo • D: Khướu
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu không phải là từ vay mượn từ tiếng Pháp?
• A: Nước mắm • B: A lô
• C: Bê tông • D: A xít
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Mốc lịch sử nào không ghi dấu trên dòng sông Bạch Đằng (Hải Phòng)?
• A: Năm 938 • B: Năm 1077
• C: Năm 981 • D: Năm 1288
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Xin ý kiến khán giả trường quay"
Chùa nào ở Hà Nội còn có tên là Linh Quang tự?
• A: Chùa Một Cột • B: Chùa Bà Đá
• C: Chùa Trấn Quốc • D: Chùa Quán Sứ
Kết quả thăm dò: A: 11% • B: 11% • C: 67% • D: 11%
Trước
Thanh Lê
Thí sinh năm 2020
Trần Thông Quế
Kế tiếp
Nguyễn Thùy Chi
Advertisement