FANDOM


Trần Thị Loan là nghiên cứu viên tại Viện Nhà nước và Pháp luật - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Chị đã trả lời sai ở câu số 8 và ra về với 2.000.000 đồng.

Bấm bàn phím nhanh Sửa đổi

Câu hỏi sắp xếp
Sắp xếp các từ sau thành tên một bài hát của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh.
• A: Qua • B: Mây
• C: Bóng • D: Thềm
Thứ tự đúng sẽ là:
C: Bóng
B: Mây
A: Qua
D: Thềm

Kết quả là 4 người trả lời đúng. Trần Thị Loan ở 3 giây 48 là người đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất.

Tiến trình chơi của Trần Thị Loan Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Có câu: "Buôn tàu bán bè không bằng ..." gì?
• A: Ăn vóc học hay • B: Ăn to nói lớn
• C: Ăn dè hà tiện • D: Ăn phùng mang trợn má
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Thủ đô của Australia là thành phố nào?
• A: Canberra • B: Cairo
• C: La Habana • D: Sofia
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là trạng từ chỉ thời gian?
• A: Hòm hòm • B: Hôm kia
• C: Hung hăng • D: Hớn hở
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Có câu: "Cờ đến tay ai, người ấy ..." làm gì?
• A: Cất • B: Chất
• C: Ngất • D: Phất
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loại hoa hồng?
• A: Quế • B: Quy
• C: Thục • D: Kỉ tử
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
Từ nào còn thiếu trong câu thơ sau: "Trước sau nào thấy bóng người. Hoa đào ... còn cười gió đông"?
• A: Năm cũ • B: Năm ngoái
• C: Năm xưa • D: Năm ấy
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Tư vấn tại chỗ"
Nem Bùi là món đặc sản dân dã có xuất xứ từ tỉnh thành nào?
• A: Thanh Hóa • B: Hải Phòng
• C: Bắc Ninh • D: Hải Dương
Kết quả của tổ tư vấn: C, C, C
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay" và "Gọi điện thoại cho người thân"
Edo là tên gọi cũ của thành phố nào ở nước Nhật ngày nay?
• A: Kyoto • B: Yokohama
• C: Kobe • D: Tokyo
Kết quả thăm dò: A: 27% • B: 5% • C: 9% • D: 59%;
Gọi điện thoại cho: Nguyễn Thị Thanh Vân

Hình ảnh Sửa đổi

TranThiLoan-2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.