FANDOM


Trần Thị Tính là nhân viên Ngân hàng Techcombank, là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Chị đã dừng cuộc chơi ở câu số 10 và ra về với 14.000.000 đồng.

Bấm bàn phím nhanh Sửa đổi

Câu hỏi sắp xếp
Sắp xếp các loài vật sau theo thứ tự xuất hiện trong từ điển.
• A: Hải li • B: Hải cẩu
• C: Hải sâm • D: Hải yến
Thứ tự đúng sẽ là:
B: Hải cẩu
A: Hải li
C: Hải sâm
D: Hải yến

Kết quả là 6 người trả lời đúng. Trần Thị Tính ở 4 giây 47 là người đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất.

Tiến trình chơi của Trần Thị Tính Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Quốc gia nào nằm ở châu Phi?
• A: Slovakia • B: Nhật Bản
• C: Nigeria • D: Canada
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn?
• A: Một cõi đi về • B: Hai cõi đi về
• C: Ba cõi đi về • D: Bốn cõi đi về
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Con vật nào được nhắc đến trong bài đồng dao: "... hay múa. Nó múa làm sao. Nó rụt cổ vào. Nó xòe cánh ra"?
• A: Con vịt trời • B: Con công
• C: Con gà • D: Con ngỗng
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loại dưa?
• A: Thép • B: Đồng
• C: Nhôm • D: Gang
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào còn thiếu trong câu sau: "Chưa đỗ ... đã đe hàng tổng"?
• A: Trạng nguyên • B: Tiến sĩ
• C: Cử nhân • D: Ông nghè
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Tư vấn tại chỗ"
Sông nào sau đây không nằm ở châu Âu?
• A: Danube • B: Nile
• C: Seine • D: Thames
Kết quả của tổ tư vấn: B, B, B
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Trong hệ đơn vị đo lường cổ của Việt Nam, một trống canh bằng bao nhiêu giờ?
• A: 1 • B: 2
• C: 3 • D: 4
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "50:50" và "Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay"
Sóng Hồng là bút danh của ai?
• A: Võ Nguyên Giáp • B: Nguyễn Văn Linh
• C: Trường Chinh • D: Võ Văn Kiệt
Kết quả thăm dò: A: 36% • C: 64%
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân"
Adele là ca sĩ nổi tiếng người nước nào?
• A: Mỹ • B: Canada
• C: Australia • D: Anh
Gọi điện thoại cho: Nguyễn Phan Anh
Câu số 10/15 (22.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Hết quyền trợ giúp, sau đó dừng cuộc chơi
Phu Luông là tên tiếng Lào của dãy núi nào?
• A: Dãy Trường Sơn • B: Dãy Hoàng Liên Sơn
• C: Dãy Bạch Mã • D: Dãy Hoành Sơn
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.