FANDOM


Trần Trúc Anh là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Chị đã trả lời sai ở câu số 9 và ra về với 2.000.000 đồng.

Câu hỏi về định lí Vi-ét Sửa đổi

Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Tư vấn tại chỗ"
Định lí Vi-et được áp dụng trong lĩnh vực nào?
• A: Vật lí • B: Toán học
• C: Sinh học • D: Hóa học
Kết quả của tổ tư vấn: A, A, A

Thông tin cơ sở Sửa đổi

  • Thí sinh này tin vào tổ tư vấn tại chỗ khiến người chơi phải dừng cuộc chơi. Trong một câu hỏi không quá khó, cả 3 người trong tổ tư vấn (2 trong số đó là sinh viên các trường đại học có tiếng tại Hà Nội - Học viện Ngân hàng và Đại học Ngoại thương) đã đưa ra câu trả lời thiếu chính xác.
Tiền vị
Nguyễn Anh Linh
Người chơi ấn tượng nhất
Trần Trúc Anh
Kế vị
Trần Khanh
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.