FANDOM


Trần Xuân Thăng là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Anh đã trả lời sai ở câu số 7 và ra về với 2.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Trần Xuân Thăng Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Con le le, con bìm bịp cùng xuất hiện trong bài hát nào?
• A: Chú voi con ở Bản Đôn • B: Bắc kim thang
• C: Chú ếch con • D: Đàn gà trong sân
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một chương trình truyền hình?
• A: Kí ức vui vẻ • B: Kí ức vỡ đôi
• C: Kí ức cay đắng • D: Kí ức đau lòng
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Địa danh nào còn thiếu trong thành ngữ: "Vắng như chùa ..."?
• A: Bà Nà • B: Bà Đá
• C: Bà Đen • D: Bà Đanh
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Châu Đốc và Long Xuyên là hai thành phố trực thuộc tỉnh nào?
• A: Bến Tre • B: Vĩnh Long
• C: An Giang • D: Bạc Liêu
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Câu chúc nào thường được dùng trong đám cưới?
• A: Chân cứng đá mềm • B: Bách niên giai lão
• C: Mẹ tròn con vuông • D: Hay ăn chóng lớn
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Trong hệ điều hành Windows, phím tắt F1 trên bàn phím máy tính có tác dụng gì?
• A: Xóa • B: Trợ giúp
• C: Đổi tên file • D: Lưu trữ tài liệu
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
"Tung lò mò" thực chất là món ăn gì của người Chăm?
• A: Mắm pò hóc • B: Mắm cá lòng tong
• C: Cơm nị • D: Lạp xưởng bò
Tiền vị
Đỗ Thị Thu Hà
Thí sinh năm 2019
Trần Xuân Thăng
Kế vị
Đặng Hoàng Dung
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.