FANDOM


Chào mừng quý vị đến với Wiki Ai là triệu phú.

Về wiki | Trang mới | Tập tin mới | Thành viên đang hoạt động | Thể loại | Hướng dẫn

Wiki Ai là triệu phú

Bạn có thể thêm mô tả ở đây.

Bạn cũng có thể điền thêm trang giới thiệu tại Project:Giới thiệu.

Để viết bài mới của Wiki Ai là triệu phú, hãy nhập tên trang vào hộp bên dưới.

Số liệu thống kê sơ bộ

Trong năm 2019, đã có:

  • 106 thí sinh, trong đó:
    • 11 thí sinh đặc biệt.
    • 36 thí sinh đã vượt qua câu hỏi số 10 và giành tổng số tiền là 852.000.000 đồng.
  • Số tiền mất đi: 255.000.000 đồng.
  • 46 tờ séc đã được kí, với tổng số tiền là 1.112.000.000 đồng.
  • Số câu hỏi (không tính các câu hỏi trùng lặp): 1.060

Tổng giá trị giải thưởng: 1.428.000.000 đồng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.