FANDOM


Vũ Đoàn Minh Thúy là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Chị đã trả lời sai ở câu số 8 và ra về với 2.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Vũ Đoàn Minh Thúy Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là từ còn thiếu trong câu thành ngữ "Nói thánh nói ..."?
• A: Điêu • B: Gở
• C: Gàn • D: Tướng
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đồ vật nào thường dùng khi hát ả đào?
• A: Chiếu • B: Võng
• C: Màn • D: Chăn
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Trong bài hát "Năm ngón tay ngoan", anh nào "ai có việc là giúp luôn không ngồi yên"?
• A: Anh béo • B: Anh đứng thứ 2
• C: Anh đứng thứ 4 • D: Em út nhà
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là từ còn thiếu trong câu thành ngữ "Ăn đến nơi làm đến ..."?
• A: Cuối • B: Chốn
• C: Cùng • D: Đó
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu không phải là tên của một dòng tranh dân gian Việt Nam?
• A: Hàng Trống • B: Đông Hồ
• C: Làng Sình • D: Lập thể

Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi tổ tư vấn ở trường quay"
Nhà hóa học Hans Fischer là người nước nào?
• A: Pháp • B: Anh
• C: Đức • D: Mỹ
Kết quả của tổ tư vấn: C, C, C
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "Xin ý kiến khán giả trường quay" và "50:50"
Loài cây nào không có tên trong nhạc phẩm "Hà Nội đêm trở gió" của nhạc sĩ Trọng Đài?
• A: Me • B: Bằng lăng
• C: Liễu • D: Sấu
Kết quả thăm dò: A: 4% • B: 16% • C: 32% • D: 48%
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân"
Biển nào nằm giữa châu Á và châu Phi?
• A: Biển Đen (Hắc Hải) • B: Biển Vàng (Hoàng Hải)
• C: Biển Đỏ (Hồng Hải) • D: Biển Chết (Tử Hải)
Gọi điện thoại cho: Nguyễn Văn Thịnh

Hình ảnh Sửa đổi

VuDoanMinhThuy-2

Hình ảnh khác của Vũ Đoàn Minh Thúy

Tiền vị
Nguyễn Hải Ninh
Thí sinh năm 2019
Vũ Đoàn Minh Thúy
Kế vị
Trần Việt Anh
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.