FANDOM


Vũ Lệ Thơm là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Chị đã dừng cuộc chơi ở câu số 10 và ra về với 14.000.000 đồng.

Bấm bàn phím nhanh Sửa đổi

Câu hỏi sắp xếp
Sắp xếp các từ sau thành một câu thành ngữ.
• A: Nên • B: Hồ
• C: Có bột • D: Mới gột
Thứ tự đúng sẽ là:
C: Có bột
D: Mới gột
A: Nên
B: Hồ

Kết quả là 8 người trả lời đúng. Vũ Lệ Thơm ở 3 giây 72 là người đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất.

Tiến trình chơi của Vũ Lệ Thơm Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu không phải tên một kiểu bơi?
• A: Bơi ếch • B: Bơi bướm
• C: Bơi ruồi • D: Bơi chó
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Có câu: "Ăn chắc mặc ..." gì?
• A: Xịn • B: Bền
• C: Chắc • D: Mỏng
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là một câu khẩu ngữ có nghĩa thông dụng trong cuộc sống?
• A: Run như cầy tơ • B: Run như cầy hương
• C: Run như cầy cáo • D: Run như cầy sấy
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Tranh Đông Hồ truyền thống được vẽ trên chất liệu gì?
• A: Cát • B: Giấy dó
• C: Tường • D: Kính
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu không phải là tên một nhân vật trong truyện Doraemon?
• A: Chai-ko • B: Chai-en
• C: Điệp viên 007 • D: Xu-ka
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Trong bài thơ "Đêm nay Bác không ngủ", đoàn dân công ngủ ở rừng đã dùng cái gì làm "chăn"?
• A: Áo • B: Quần
• C: Váy • D: Khăn
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay"
Trên ba mặt của cột mốc cực Tây Việt Nam tại A-pa-chải (Điện Biên) không có thứ tiếng nào sau đây?
• A: Tiếng Việt • B: Tiếng Trung
• C: Tiếng Lào • D: Tiếng Campuchia
Kết quả thăm dò: A: 0% • B: 26% • C: 32% • D: 42%
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân"
"Hòn đảo tôm hùm" là tên gọi khác của đảo nào sau đây ở nước ta?
• A: Đảo Bình Ba • B: Đảo Hòn Mun
• C: Đảo Ngọc • D: Đảo Lý Sơn
Gọi điện thoại cho: Đặng Anh Vũ
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Tư vấn tại chỗ"
Rượu Rum được làm từ nguyên liệu nào sau đây?
• A: Ngũ cốc • B: Mía đường
• C: Cây xương rồng • D: Hoa quả
Kết quả của tổ tư vấn: B, B, B
Câu số 10/15 (22.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Còn 1 quyền trợ giúp (50:50), sau đó dừng cuộc chơi
Theo các điển tích trong thần thoại Hy Lạp, vị thần nào được coi là thần thợ rèn?
• A: Hermes • B: Hephaistos
• C: Ares • D: Demeter

Thông tin cơ sở Sửa đổi

  • Ở câu 10, chị đã dừng cuộc chơi khi còn 1 quyền trợ giúp "50:50" vì khi chúng ta không có một cơ sở nào, kể cả nếu sử dụng quyền "50:50" còn lại 2 phương án, chúng ta cũng không có cơ sở để loại phương án nào. Chị đã quyết định đúng và ra về với 14.000.000 đồng.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.