FANDOM


Vũ Quang Huy là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Anh đã trả lời sai ở câu số 8 và ra về với 1.000.000 đồng.

Bấm bàn phím nhanh Sửa đổi

Câu hỏi sắp xếp
Sắp xếp các từ sau thành một cuộc thi trên sóng truyền hình.
• A: Hoàn • B:
• C: Bước • D: Nhảy
Thứ tự đúng sẽ là:
C: Bước
D: Nhảy
A: Hoàn
B: Vũ

Kết quả là 8 người trả lời đúng. Vũ Quang Huy ở 2 giây 43 là người đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất.

Tiến trình chơi của Vũ Quang Huy Sửa đổi

Câu số 1/15 (100.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Thứ quả nào sau đây không có vị chua?
• A: Me • B: Sấu
• C: Khế • D: Ớt
Câu số 2/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
"Barbie" là gì?
• A: Một loại máy tính • B: Một loại đồ ăn
• C: Một loại búp bê • D: Một loại vải
Câu số 3/15 (300.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loại rau?
• A: Săng • B: Sắng
• C: Sặng • D: Sằng
Câu số 4/15 (500.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Trẻ dưới 10 tuổi thường không có sự thay đổi nào sau đây?
• A: Mọc răng • B: Tập đi
• C: Tập nói • D: Bạc tóc
Câu số 5/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Người ta thường ví: "Trắng như ngó ..." gì?
• A: Tỏi • B: Muống
• C: Sen • D: Hoa
Câu số 6/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Cửa sông Bạch Đằng nằm ở tỉnh, thành nào sau đây?
• A: Nam Định • B: Thái Bình
• C: Ninh Bình • D: Quảng Ninh
Câu số 7/15 (3.600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
Nghệ sĩ nào sau đây là người trẻ nhất được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân?
• A: Lê Khanh • B: Đặng Thái Sơn
• C: Lan Hương • D: Đàm Liên
Câu số 8/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Còn 3 quyền trợ giúp (Gọi điện thoại cho người thân, Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay và Tư vấn tại chỗ)
Khí nào sau đây không phải là khí nhà kính?
• A: CO2 • B: CFC
• C: N2 • D: O3
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.