FANDOM


Vũ Thị Ngọc Bích là một thí sinh ở Ai là triệu phú và thí sinh thứ 106 vào năm 2018 để chơi trong ghế nóng của chương trình. Chị đã trả lời sai ở câu số 9 và ra về với 2.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Vũ Thị Ngọc Bích Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loại rau?
• A: Chân gà • B: Chân vịt
• C: Chân lợn • D: Chân chuột
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Người Nam Bộ gọi quả quất là quả gì?
• A: Tắc • B: Nghẽn
• C: Ngăn • D: Chặn
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào sau đây chỉ tên một loài hoa?
• A: Thiên văn • B: Thiên nga
• C: Thiên lí • D: Thiên nhiên
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là phương pháp bào chế thuốc đông y?
• A: Tam sao thất bản • B: Tan đàn xẻ nghé
• C: Sao y bản chính • D: Sao vàng hạ thổ
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Chiếc răng số 8 được gọi là răng gì?
• A: Răng ngu • B: Răng khôn
• C: Răng dại • D: Răng lòi
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Xin ý kiến khán giả trường quay"
Từ nào còn thiếu trong câu: "Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì ..."?
• A: Mưa • B: Bão
• C: Hạn • D:
Kết quả thăm dò: A: 89% • B: 4% • C: 7% • D: 0%
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Trống Paranưng là nhạc cụ truyền thống của dân tộc nào?
• A: Ê Đê • B: Thái
• C: Ba Na • D: Chăm
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "50:50" và "Gọi điện thoại cho người thân"
Phim nào sau đây không do NSND Đặng Nhật Minh đạo diễn?
• A: Bao giờ cho đến tháng Mười • B: Mùa ổi
• C: Thương nhớ đồng quê • D: Thương nhớ ở ai
Gọi điện thoại cho: Phạm Tiến Công
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi tổ tư vấn ở trường quay"
Đâu không phải tên một giải thưởng văn học của Pháp?
• A: Giải Alain Fournier • B: Giải Goncourt
• C: Giải Femina • D: Giải Cesar
Kết quả của tổ tư vấn: C, C, A

Hình ảnh Sửa đổi

2018-12-25 224558

Hình ảnh khác của Vũ Thị Ngọc Bích (3/3/2015)

2019-01-04 154002

Hình ảnh khác của Vũ Thị Ngọc Bích (19/7/2016)

Tiền vị
Phạm Văn Lượng
Thí sinh năm 2018
Vũ Thị Ngọc Bích
Kế vị
Trịnh Quang Huy
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.