FANDOM


Vũ Thị Thùy Linh là nhân viên kinh doanh, là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Chị đã trả lời sai ở câu số 6 và ra về với 2.000.000 đồng.

Bấm bàn phím nhanh Sửa đổi

Câu hỏi sắp xếp
Sắp xếp các từ sau thành một câu hát quen thuộc.
• A: Thế là • B: Chị ơi
• C: Bông hoa gạo • D: Rụng
Thứ tự đúng sẽ là:
A: Thế là
B: Chị ơi
D: Rụng
C: Bông hoa gạo

Kết quả là 5 người trả lời đúng. Vũ Thị Thùy Linh ở 3 giây 97 là người đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất.

Tiến trình chơi của Vũ Thị Thùy Linh Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Tính từ nào không thể hiện một điệu cười?
• A: Khanh khách • B: Khù khoằm
• C: Khùng khục • D: Khúc khích
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Hoa gì thường nở vào ban đêm?
• A: Mười giờ • B: Đào
• C: Giấy • D: Quỳnh
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loại giầy?
• A: Lười • B: Ù ì
• C: Nhanh nhẹn • D: Lề mề
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Cầu nào không ở Hà Nội?
• A: Chương Dương • B: Rồng
• C: Vĩnh Tuy • D: Thê Húc
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Platon là ai?
• A: Một VĐV điền kinh • B: Một xạ thủ
• C: Một vũ nữ • D: Một nhà triết học cổ đại
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên gọi của một loại chim được nuôi làm cảnh?
• A: Bồ công anh • B: Bồ kết
• C: Bồ hòn • D: Bồ chao
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.