FANDOM


Vũ Văn Ngọc là bộ đội Cục Hậu cần, là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Anh đã dừng cuộc chơi ở câu số 9 và ra về với 6.000.000 đồng.

Bấm bàn phím nhanh Sửa đổi

Câu hỏi sắp xếp
Sắp xếp các từ sau để được tên một bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện.
• A: Đi • B: Học
• C: Ngày • D: Đầu tiên
Thứ tự đúng sẽ là:
C: Ngày
D: Đầu tiên
A: Đi
B: Học

Kết quả là 7 người trả lời đúng. Vũ Văn Ngọc ở 4 giây 50 là người đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất.

Tiến trình chơi của Vũ Văn Ngọc Sửa đổi

Câu số 1/15 (100.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Loại máy nào sau đây có khả năng lưu lại hình ảnh?
• A: Máy tuốt lúa • B: Máy nổ
• C: Máy ảnh • D: Máy khâu
Câu số 2/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay"
Ngày sinh của Phật Thích Ca Mâu Ni còn được gọi là ngày gì?
• A: Phật giáo • B: Phật đản
• C: Phật pháp • D: Phật tử
Kết quả thăm dò: A: 3% • B: 90% • C: 3% • D: 4%
Câu số 3/15 (300.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Người ta thường rã loại rau nào sau đây để lấy nước uống giải khát?
• A: Rau muống • B: Rau bắp cải
• C: Rau khoai lang • D: Rau má
Câu số 4/15 (500.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đặt điều cho người khác gọi là gì?
• A: Thị trường • B: Thị thực
• C: Thị phi • D: Thị phạm
Câu số 5/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào sau đây diễn tả âm thanh?
• A: Lơ là • B: Lộp độp
• C: Liên miên • D: Li ti
Câu số 6/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
"Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa/ Có nàng Tô Thị, có chùa ..." gì?
• A: Thiên Mụ • B: Phật Tích
• C: Tam Thanh • D: Một Cột
Câu số 7/15 (3.600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "50:50" và "Tư vấn tại chỗ"
Họa sĩ nào sau đây không phải người Italia?
• A: Pablo Picasso • B: Leonardo da Vinci
• C: Michelangelo • D: Rafaelo
Kết quả của tổ tư vấn: A, A, A
Câu số 8/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Quốc gia nào sau đây thuộc châu Á?
• A: Ai Cập • B: An-giê-ri
• C: Li-bi • D: Li-băng
Câu số 9/15 (9.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân", sau đó dừng cuộc chơi
Tay đua đã lên ngôi vô địch giải đua Tour de France 2009 là người nước nào?
• A: Anh • B: Pháp
• C: Tây Ban Nha • D: Ý
Gọi điện thoại cho: Lê Văn Bình
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.