Wiki Ai là triệu phú
Advertisement

Vương Tất Đức là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Chú đã trả lời sai ở câu số 10 và ra về với 2.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Vương Tất Đức[]

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loại quả?
• A: Phòng thủ • B: Cao thủ
• C: Động thủ • D: Phật thủ
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Thành ngữ nào dùng để nói về người có hành động khích bác, xúi bẩy, gây xích mích, bất hòa?
• A: Chơi dao có ngày đứt tay • B: Cá lớn nuốt cá bé
• C: Đi đêm lắm có ngày gặp ma • D: Đâm bị thóc, chọc bị gạo
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là một đơn vị dùng để đo khối lượng của vàng?
• A: Lượng • B: Mẫu
• C: Độ • D: Dặm
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến bạn đồng hành"
Theo triết học tôn giáo phương Đông, màu nào là biểu tượng của "Kim" trong ngũ hành?
• A: Vàng • B: Đen
• C: Đỏ • D: Trắng
Bạn đồng hành: Nguyễn Văn Luyện
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
Một con chó khôn ngoan được nhận biết qua huyền đề. Huyền đề là bộ phận gì của loài chó?
• A: Mũi • B: Lưỡi
• C: Móng • D: Đuôi
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Nhân vật nào sau đây xuất hiện trong các đám múa lân truyền thống?
• A: Ông Táo • B: Ông Ba bị
• C: Ông Địa • D: Ông Tơ
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Cho đến nay, vận động viên nào của Việt Nam là vận động viên duy nhất giành được tấm huy chương vàng Olympic?
• A: Trần Hiếu Ngân • B: Hoàng Xuân Vinh
• C: Thạch Kim Tuấn • D: Lê Công Vinh
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là đơn vị tiền tệ của Cuba?
• A: Ruble (Rúp) • B: Rupee
• C: Krona • D: Peso
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến những nhà thông thái"
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đến thăm ngôi chùa nào ở Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2016?
• A: Chùa Vĩnh Nghiêm • B: Chùa Ngọc Hoàng
• C: Chùa Xá Lợi • D: Việt Nam Quốc Tự
Các nhà thông thái (Trần Thành Nam và Hà Việt Hoàng) trợ giúp: B
Câu số 10/15 (22.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Tỉnh, thành nào sau đây không có dinh thự của cựu hoàng Bảo Đại?
• A: Hải Phòng • B: Đà Nẵng
• C: Khánh Hòa • D: Lâm Đồng
Trước
N/A
Thí sinh năm 2021
Vương Tất Đức
Kế tiếp
N/A
Advertisement