Wiki Ai là triệu phú
Advertisement

Dưới đây là danh sách ngôn ngữ dự án Wiki chị em của nhau:

Danh sách[]

STT Tên ngôn ngữ Địa chỉ Thông tin
Ngày tạo Sáng lập viên
1 Tiếng Anh http://millionaire.fandom.com 8 tháng 12, 2007 LB22
2 Tiếng Việt http://ailatrieuphu.fandom.com/vi 28 tháng 3, 2018 Rokwmrco-1uf (hiện không còn hoạt động)
3 Tiếng Phần Lan http://milionerzy.fandom.com/pl 2 tháng 11, 2009 Programowany

Quy định[]

  • Hãy gửi yêu cầu liên kết ngôn ngữ cộng đồng của bạn trước khi thêm vào danh sách này.
  • Khi yêu cầu liên kết ngôn ngữ tương ứng của bạn đã được hoàn tất, bạn phải thêm ngôn ngữ của bạn vào trang này và tạo trang tương ứng với ngôn ngữ của bạn.
  • Khi bạn đang sửa đổi hoặc dịch một trang nào đó. Xin vui lòng trợ giúp chúng tôi bằng cách thêm liên kết ngôn ngữ từ trang này qua trang ngôn ngữ khác (ví dụ: Trang Contestants mà bạn muốn liên kết đến ngôn ngữ tiếng Anh, hãy dùng [[en:Contestants]] sẽ cho ra chữ Tiếng Việt dưới thanh thể loại của trang Contestants đó. Còn muốn di chuyển qua trang bên ngôn ngữ đó, dùng [[:en:Contestants]].
  • Không được phép tạo wiki thứ hai và đăng nó lên đây. Wiki thứ hai được nêu sẽ xem xét lại và xóa đi nếu cần. (Ví dụ: Trang tiếng Anh đã có http://millionaire.fandom.com/ mà bạn lại tạo ngôn ngữ tương tự nhưng lại là http://millionaireen.fandom.com/ là không đúng)
Advertisement