Wiki Ai là triệu phú
Advertisement

Tên bài của trang viết trong Wiki Ai là triệu phú phải được phần đông những người nói tiếng Việt hiểu được và sử dụng. Các tên này cần giúp người đọc dễ dàng tra cứu trong thể loại và ô tìm kiếm, đồng thời tạo điều kiện liên kết giữa các trang trong Wiki Ai là triệu phú. Để làm được điều đó, khi đặt tên của trang viết mới, ta nên theo các quy ước sau:

Quy định áp dụng cho mọi trang[]

 1. Tên trang, nếu là tiếng Việt, phải được viết đúng chính tảđúng ngữ pháp.
 2. Tên trang phải viết bằng chữ thường, trừ chữ cái đầu tiên, và trừ trường hợp tên riêng và tên viết tắt.

Quy định áp dụng cho tên chính thức của bài[]

 1. Tên nên được viết ngắn gọn và tổng quát. Ví dụ: tên "Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay" thừa, nên thay bằng "Hỏi ý kiến khán giả".
 2. Khi tên bài viết có nhiều nghĩa tùy ngữ cảnh, thì mỗi nghĩa được viết là tên bài cộng thêm đằng sau ngữ cảnh trong ngoặc đơn. Ví dụ nghĩa màu sắc của từ vàng được viết là vàng (màu). Lúc này cũng cần thêm trang định hướng đến từng nghĩa, có thể là tên bài cộng thêm đằng sau chữ "định hướng" trong ngoặc đơn. Cách viết này giúp việc tra cứu theo thể loại được tự động xếp theo vần chữ cái của tên riêng.
 3. Tên chính của bài cần tránh viết danh từ chung ở trước. Điều này giúp việc tra cứu theo vần trong thể loại được dễ dàng; đồng thời giúp tên bài ngắn gọn.

Lưu ý:

 1. Quy định trong mục này áp dụng cho tên chính thức của bài. Các tên khác cũng được sử dụng để chỉ về chủ đề nhưng không phù hợp quy định này có thể làm trang đổi hướng đến bài chính.

Tên phổ biến[]

Tên bài viết theo thường lệ được đặt theo tên tiếng Việt phổ biến (hoặc tên vay mượn phổ biến) của chủ đề bài viết. Ví dụ:

 • S.T - 365daband (không "Nguyễn Cao Sơn Thạch")
 • Tư vấn tại chỗ (không "Hỏi ba vị khán giả")

Định dạng tên bài[]

 • Sử dụng chữ thường, chữ cái đầu viết hoa, ngoại trừ tên thích hợp:

Ví dụ: Câu khuyến mãi, Sân khấu, Phùng Thanh Quang...

 • Tránh viết tắt: Việc viết tắt thường tránh sử dụng, trừ khi chủ đề đó được biết đến thông dụng qua tên viết tắt của nó (ví dụ: ALTP).
 • Không sử dụng tiêu đề gợi ý rằng một bài viết mang hình thức một phần của bài viết khác. Mặc dù một bài viết được cho là phần bổ sung của bài khác, nó nên được định tên một cách độc lập. Ví dụ, một bài viết về số liệu thống kê năm 2018 không nên đặt tên kiểu "Ai là triệu phú/Tổng kết năm 2018" - hãy dùng Tổng hợp kết quả năm 2018. (Điều này không phải luôn luôn áp dụng cho không gian không phải bài viết; lưu ý rằng "danh sách" tuy không mang tính bách khoa per se (tự nó), dù chỉ là những danh sách chú thích - cũng được xem là bài viết bách khoa)
Advertisement